بررسی مهاجرت ترکیبات آلی از انواع لوله های پلیمری به آب آشامیدنی در زمان های اقامت طولانی

در این مطالعه، لوله­ های [1]PVC ، [2]PPR و [3]PE  جهت آب آشامیدنی مورد آزمون قرار گرفتند تا میزان مهاجرت کل ترکیبات کربن آلی[4] به آب، مورد آزمون قرار گیرد. بررسی­ها در زمان­های اقامت مختلف انجام شد تا تمایل مهاجرت ترکیبات کربن آلی (TOC) در لوله­های مختلف در طول زمان بررسی شده و تغییرات کیفیت آب مثل از بین رفتن کلرین بررسی گردد. نتایج آزمایشات نشان داد که آزادسازی TOC از همه لوله­ ها به طور مشخصی با گذر زمان افزایش می­یابد. بین انواع لوله­ ها، آبی که در تماس با لوله PE بود، بیشترین غلظت TOC را نشان داد. در این تحقیق همچنین مشخص شد که میزان مصرف کلرین نیز تابع مقادیر TOC است و روند مشابهی دارد.

  1.  پلی وینیل کلراید
  2. پلی پروپیلن رندم
  3. پلی اتیلن
  4.  TOC(Total Organic Carbon)

    دریافت متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *