تماس با داراکار

آدرس: اصفهان شیخ بهایی، نرسیده به چهار راه آذر، قبل از بانک ملت، ساختمان موثق، واحد 13

فکس: 32362100 (31) 98+

پست الکترونیک: info@darakar.com

تلفن دفتر مرکزی: 33134000 (31) 98+

تلفن سفارشات: 33134000 (31) 98+

دورنگار: 33134000 (31) 98+