کامپاند

کامپاند روکش

 

 

ردیف

        ویژگی های مورد آزمون

 

 

نوع کامپاند

کد محصول

رنگ

استحکام کششی

Tensile strength

(N/mm2)

ازدیاد طول

Elongation at break (%)

پایداری حرارتی

Thermal stability

@200 c (minute)

وزن مخصوص

Density (gr/cm2)

سختی

Hardness (Share A)

1

روکش کابل افشان

DKS 113

مشکی

15±0.5

300±10

90±3

1.45±0.01

80±3

2

روکش کابل افشان نرم

DKS 143

مشکی

14±0.5

280±10

85±3

1.45±0.01

78±3

3

روکش کابل نصب ثابت

DKS 213

مشکی

15±0.5

280±10

90±3

1.45±0.01

86±3

4

روکش میانی کابل

DKB 313

مشکی

14±0.5

250±10

120±3

1.61±0.01

84±3

5

روکش کابل افشان خیلی نرم

DKS 153

مشکی

18±0.5

330±10

90±3

1.35±0.01

75±3

6

روکش کابل فشار قوی (ST1)

DKS 243

مشکی

17±0.5

280±10

100±3

1.45±0.01

87±3

7

روکش کابل مخابراتی

DKS 714

طوسی

16±0.5

300±10

90±3

1.45±0.01

80±3

8

روکش کابل مقاوم در برابر مواد نفتی

DKS 513

مشکی

15±0.5

420±10

90±3

1.46±0.01

80±3

9

روکش کابل جوش

DKB 923

مشکی

15±0.5

330±10

100±3

1.45±0.01

83±3

10

روکش کابل حرارتی (90)

DKS 413

مشکی

15±0.5

290±10

180±3

1.45±0.01

80±3

11

روکش کابل کواکسیال

DKS 812

سفید

15±0.5

310±10

90±3

1.45±0.01

80±3

12

روکش کابل خیلی نرم (پایه TPA)

DKS 173

بی رنگ

20±0.5

413±10

90±3

1.33±0.01

75±3

13

روکش کابل فشار قوی (ST2)

DKS 253

مشکی

17±0.5

300±10

5±135

1.46±0.01

88±3

کامپاند عایق

 

ردیف

ویژگی های مورد آزمون

نوع کامپاند

کد محصول

رنگ

استحکام کششی

Tensile strength

(N/mm2)

ازدیاد طول

Elongation at break (%)

پایداری حرارتی

Thermal stability

@200 c (minute)

وزن مخصوص

Density (gr/cm2)

سختی

Hardness (Share A)

1

عایق سیم نصب ثابت

DKS 211

بی رنگ

17±0.5

300±10

95±3

1.45±0.01

86±3

2

عایق سیم افشان

DKI 111

بی رنگ

17±0.5

310±10

95±3

1.45±0.01

84±3

3

عایق سیم افشان نرم

DKI 131

بی رنگ

15±0.5

320±10

85±3

1.47±0.01

80±3

4

عایق سیم فشار قوی (PVC/A)

DKI 241

بی رنگ

19±0.5

280±10

100±3

1.45±0.01

87±3

5

عایق سیم مخابرات

DKI 711

بی رنگ

22±1

350±10

150±3

1.31±0.01

88±3

6

عایق بند تخت افشان

DKI 932

سفید

15±0.15

300±10

85±3

1.53±0.01

80±3

7

عایق سیم حرارتی( T1)

DKI 911

بی رنگ

21±1

340±10

165±5

1.40±0.01

88±3

  • برای کلیه گرانول­ های تولیدی بر حسب نوع آزمون کهنگی (ageing) در دمای 80 و 100 درجه سانتی گراد و به مدت 168 ساعت (7 شبانه روز) انجام میگیرد.
  • رنگ محصول گرانول بر اساس سفارشی قابل تولید می­باشد.

کامپاندهای موارد خاص

 

ردیف

     ویژگی های مورد آزمون

 

 

نوع کامپاند

کد محصول

رنگ

استحکام کششی

Tensile strength

(N/mm2)

ازدیاد طول

Elongation at break (%)

پایداری حرارتی

Thermal stability

@200 c (minute)

وزن مخصوص

Density (gr/cm2)

سختی

Hardness (Share A)

1

گرانول فیلر سبک

DKF 311

بی رنگ

6±0.5

200±10

150±3

1.69±0.01

86±3

2

گرانول تزریقی عمومی

DKI 911

بی رنگ

14±0.5

300±10

90±3

1.47±0.01

77±3

3

گرانول تزریق نرم

DKI 921

بی رنگ

13±0.5

325±10

90±3

1.46±0.01

74±3

4

گرانول تزریق سخت

DKI 931

بی رنگ

18±0.5

280±10

70±3

1.47±0.01

89±3