دفتر مرکزی داراکار : اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موثق، واحد 13 
تلفن : 32337702-031 
دورنگار : 32362100-031 
کد پستی : 17439- 81357 
Email ؛ Info @darakar.com

کارخانه شماره 1 داراکار : اصفهان، اتوبان ذوب آهن،شهر ابریشم 
تلفن: 37442227-031 
دورنگار : 37442227-031 
کد پستی : 77544- 81789 

کارخانه شماره 2 داراکار :شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، انتهای فرعی ششم 
تلفن: 35724200-031 دورنگار : 35724198- 031 

کارخانه شماره 3 داراکار : شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز سوم، خیابان بوعلی، بعد از فرعی 7 پلاک 545 
تلفن : 45643802-031 
دورنگار : 45643808-031
* ضروری