Author Archives: مدیر سایت

بررسی اثرات زیست محیطی لوله¬های پی وی سی جهت انتقال آب آشامیدنی

چکيده: با توجه به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف آب، توجه به بهداشت آب آشامیدنی و حفظ محیط زیست جایگاه خاص خود را پیدا نموده است. در این بین نوع و جنس لوله مورد استفاده تأثیر قابل توجهی در به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و غیر بهداشتی آب مورد مصرف دارد. […]