نوار آبیاری

بحران آب در جهان به صورت عام و در ایران به طور خاص یك چالش جدی و فراگیر است. برای مقابله با این بحران یکی از راه حل­ های اساسی افزایش بهره وری از منابع آب موجود با توسعه روش های نوین آبیاری است. استفاده از این سامانه­ های آبیاری یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح منابع آبی در کشور می ­باشد، به نحوی که این سامانه آبیاری با صرف کمترین مقدار آب و بیشترین کنترل موجب صرفه جویی قابل ملاحظه­ ای در مصرف آب می­ شود.
سامانه­ های آبیاری قطره ­ای از نطر توانمندی مناسب در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن برای استفاده بهینه از منابع آب می ­باشد. محاسن و معایب آبیاری قطره­ای توسط پژوهشگران بسیاری گزارش شده است .یکنواختی پخش آب که یکی از اهداف مهم در هر نوع آبیاری است، به یکنواختی خروج آب از قطره­ چکان­ ها بستگی دارد، که خود تابعی از فشار و ساختمان داخلی قطره چکان­ ها می­باشد. خروجی­ ها به گونه ­ای طراحی می­ شوند که آب را با دبی کم و به­ طور یکنواخت به گیاه منتقل کنند. آ ب خروجی از قطره­ چکان­ ها رطوبتی در اطراف گیاه تشکیل می­ دهد که شکل آن به بافت خاک، دبی خروجی قطره ­چکان­ها و زمان آبیاری بستگی دارد.
استفاده از سيستم آبياري قطره ­ای به دليل عدم پخش آب در هوا، عدم وجود رواناب و امکان کنترل نفوذ عمقي، نگرانی هاي ناشي از بروز آلودگی­ هاي بهداشتي و زيست محيطي را کاهش مي­دهد.
دیگر مزایای استفاده از نوارهای آبیاری عبارتند از:
  • رشد یکنواخت محصول
  • عدم نیاز به تسطیح زمین
  • توزیع به اندازه و به موقع آب و کود
  • از بین رفتن معضلات علف هرز و هزینه مبارزه با آن
  • صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان عملیات آبیاری
  • قابلیت اتوماتیک شدن سیستم آبیاری و در نتیجه کاهش هزینه و زمان آبیاری
  • استفاده بهینه از زمین به دلیل عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی و در نتیجه افزایش میزان تولید
  • جلوگیری از فرسایش خاک، زیرا آبیاری سنتی موجب فرسایش و در نتیجه افزایش میزان نمک خاک می­ شود.