شیلنگ

شیلنگ بوستان

شیلنگ بوستان
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) طول
(m)
فشارکار
(Bar)
فشار ترکیدگی (Bar)
وزن
(kg/rol)
1/2 12 3 50 7 21 8/7
3/4 19 3/25 50 6 18 13/8
1 24 3/5 50 5 15 20/3
1/4 1 32 4 30 4 12 19
1/2 1 38 4 25 4 12 20
2 50 4/5 20 3 9 20

موارد مصرف: باغبانی و آبرسانی با دوام زیاد

ساختار: لایه زیر آبی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی تا سایز 1 اینچ 420 دنییر و از 1 تا 2 اینچ 1000 دنییر، لایه رو شفاف

شیلنگ گلستان

شیلنگ گلستان
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) طول
(m)
  فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar) وزن (kg/rol)
1/2 12 2/5 50 6 18 6/8
3/4 19 2/5 50 5 15 11
1 25 3 50 5 15 17/5

موارد مصرف: عمومی، خانگی و باغبانی

ساختار: لایه زیر سبز، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر، لایه رو شفاف

شیلنگ آتش نشانی

شیلنگ آتش نشانی
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)   ضخامت   (mm)    طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)    وزن   (kg/rol)
3/4 19 4 50 15 45 17/5
3/4 19 4 20 15 45 7
1 25 5 30 15 45 16/8
1 25 5 20 15 45 11/2

موارد مصرف: اطفاء حریق در ساختمان
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 2000 دنییر، لایه رو قرمز

شیلنگ مروارید

شیلنگ مروارید
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) طول
(m)
 فشارکار (Bar) فشار ترکیدگی (Bar) وزن
(kg/rol)
1/2 12 2/25 50 6 18 6/2
3/4 19 2/5 50 5 15 10
1 25 3/2 50 5 15 15/5

موارد مصرف: عمومی و باغبانی

ساختار: لایه زیر شفاف، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر، لایه رو شفاف

شیلنگ نگین

شیلنگ نگین
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)   ضخامت   (mm)   طول   (m)     فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)     وزن   (kg/rol)
1/2 12 2/75 50 6 18 8
3/4 19 3/8 50 5 15 12/5

موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر، لایه رو سبز یا آبی با نوارهای زرد رنگ

شیلنگ پردیس

شیلنگ پردیس
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) طول
(m)
  فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar) وزن (kg/rol)
1/2 12 3 50 7 21 8/7
3/4 19 3/25 50 6 18 13/8
1 25 3/5 50 5 15 20/3

موارد مصرف: باغبانی و آبرسانی
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 800 دنییر، لایه رو آبی شفاف

           لایه زیر سفید، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 800 دنییر، لایه رو آبی شفاف
شیلنگ پردیس با الیاف پلی استر به صورت زنجیر باف تقویت شده که موجب مقاومت بیشتر نسبت به تا شدن (Anti-Kink) می گردد و باعث طولانی تر شدن عمر مفید شیلنگ می شود.

شیلنگ آبنوس

شیلنگ آبنوس
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)   ضخامت   (mm)    طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)    وزن   (kg/rol)
3/8 9 3 50 12 36 8

موارد مصرف: برای انتقال  سیالات با فشار کار 12 بار
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 1000 دنییر، لایه رو آبی
           لایه زیر سفید، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 1000 دنییر، لایه رو سفید

شیلنگ کریستال

شیلنگ کریستال
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)   ضخامت   (mm)    طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)    وزن   (kg/rol)
1/4 6 1/5 100          1/8 5/4 4/1
5/16 8 1/5 100 1/8 5/4 5/3
3/8 10 1/75 100 1/8 5/4 6/5
1/2 12 2 100 1/8 5/4 10

موارد مصرف: ساختمانی، صنعتی، کولر آبی و کاربردهای دیگر
ساختار: یک لایه شفاف

شیلنگ مرجان

شیلنگ مرجان
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)  ضخامت (mm)    طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)    وزن (kg/rol)
1/2 12 2/87 50 7 23 9
3/4 19 3/4 50 6 20 16
1 25 3/93 50 6 18 22

موارد مصرف: عمومی، خانگی و باغبانی
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط سبز، لایه رو قرمز با نوارهای سبز رنگ

شیلنگ گلشن

شیلنگ گلشن
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm)   طول   (m)   فشارکار  (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)   وزن   (kg/rol)
1/2 12 2/5 15 7 21 2/75

موارد مصرف: عمومی، خانگی و باغبانی
ساختار: 1- لایه زیر طوسی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر و لایه رو شفاف با دو باند نارنجی
2- لایه زیرسفید، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر و لایه رو آبی شفاف با دو باند سفید
دارای 4 قطعه شامل: آب پاش و اتصالات مرتبط

شیلنگ بهاران

شیلنگ بهاران
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)   ضخامت  (mm)    طول   (m)     فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)   وزن  (kg/rol)
1/2 12 3 50 5 15 8
3/4 19 3 50 5 15 13/5

موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه رو قرمز

شیلنگ سروستان

شیلنگ سروستان
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm) ضخامت (mm)    طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar) وزن (kg/rol)
1/2 12 2/5 50 5 15 7
3/4 19 3 50 4 12 12
1 25 3/5 50 4 12 16

موارد مصرف: باغبانی و آبرسانی
ساختار: یک لایه شفاف شیار دار در رنگ های مختلف

شیلنگ ارغوان

شیلنگ ارغوان
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)     ضخامت   (mm)     طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)     وزن   (kg/rol)
1/2 12 3/2 50 6 18 9/6
3/4 19 3/4 50 5/3 16 15/5
1 25 3/8 50 5/3 16 22

موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه رو در دو رنگ (زرد و آبی)

شیلنگ سم پاش

شیلنگ سم پاش
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)     ضخامت   (mm)     طول   (Yard)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)     وزن   (kg/rol)
5/16 8.5 3 50 40 120 6.6

موارد مصرف: برای انتقال سیالات با حداکثر فشار کار 40 بار، سمپاشی، نقاشی ساختمان
ساختار: لایه زیر آبی روشن، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی، لایه رو نارنجی، با دو باند قرمز و آبی دارای اتصالات برنجی مقاوم به فشار کار در دو سر شیلنگ، به همراه یک عدد هرزگرد برنجی برای جلوگیری از تاب خوردن شیلنگ در هنگام باز کردن حلقه شیلنگ

شیلنگ صدف

شیلنگ صدف
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)     ضخامت   (mm)     طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)     وزن   (kg/rol)
1/2 12 2/35 50 6 18 6/5
3/4 19 2/6 50 5 15 10/5

موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار: لایه زیر شفاف-لایه میانی با نخ رنگی پلی استر صنعتی 420 دنییر در رنگ های مختلف که به صورت سوزنی بافته شده است.-لایه رو شفاف

شیلنگ نخل

شیلنگ نخل
اندازه اسمی دهانه (inch) قطر داخلی (mm)     ضخامت   (mm)     طول   (m)    فشارکار   (Bar) فشار ترکیدگی (Bar)     وزن   (kg/rol)
1/2 12 3 50 10 30 8/7
3/4 19 3/4 50 8 24 14/5

موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار:

1-لایه اول(لایه زیرین): سفید- لایه دوم: مشکی- لایه سوم: نخ پلی استر صنعتی 800 دنییر- لایه چهارم(لایه رو): زرد پرتقالی شیار دار

2-لایه اول(لایه زیرین): زرد- لایه دوم: مشکی- لایه سوم: نخ پلی استر صنعتی 800 دنییر- لایه چهارم(لایه رو): سبز فیروزه ای شیار دار